Để đăng ký làm Hội viên VASEP, vui lòng download file dưới đây:

I. Hồ sơ đăng ký là hội viên chính thức

1. Sơ yếu lý lịch người đại diện

2. Hồ sơ hội viên chính thức

3. Hồ sơ hội viên tiếng Anh chính thức

4. Lệ phí đăng ký hội viên VASEP

5. Mẫu gia nhập HV chính thức

II. Hồ sơ đăng ký hội viên liên kết 

1. Sơ yếu lý lịch người đại diện

2. Hồ sơ hội viên liên kết 

3. Hồ sơ hội viên tiếng Anh liên kết 

4. Lệ phí đăng ký hội viên VASEP

5. Mẫu gia nhập HV liên kết 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng gửi về địa chỉ email: hientran@vasep.com.vn   

Mọi thắc mắc xin liên hệ với:

Ms. Trần Thị Hiền - Thư ký Văn phòng Hiệp hội

Email: hientran@vasep.com.vn 

Tel: (+84-28) 628 10 432 - ext: 21

Mobile: 034 737 8695

Fax: (+84-28) 628 10 437