Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 24/10/2013
(01/11/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần từ ngày 18 - 24/10/2013, giá cá ngừ vây vàng nội địa 3 cỡ (No.1, No.2+ và No.2) tại thị trường Mỹ cùng giảm 0,25 - 0,50 USD/pao, giá cá ngừ cùng loại NK cỡ No.1 và No.2+ cũng giảm 0,25 - 0,75 USD/pao so với tuần trước. Trong tuần, giá cá hồng đỏ Thái Lan, Indonesia cỡ 4/6 giảm 0,15 - 0,20 USD/pao, trong khi giá cá cỡ 6/8 lạo tăng 0,10 USD/pao. Giá cá nục heo Trung Nam Mỹ cỡ 3/5 cũng tăng 0,10 - 0,15 USD/pao so với tuần giữa tháng 10/2013. Ngoài ra, giá điệp khô nội địa và giá vẹm xanh New Zealand các cỡ cùng tăng thêm 0,10 USD/pao so với tuần trước.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 31/10/2013
(01/11/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 25/10/2013
(26/10/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 17/10/2013
(25/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Giá hầu hết các sản phẩm tôm HLSO và PD tại thị trường Mỹ trong tuần từ ngày 11 - 17/10/2013 không thay đổi so với tuần trước. Giá một số sản phẩm tôm sú, tôm thẻ Châu Á, tôm sú Đông Nam Á, tôm thẻ nuôi Đông Nam Á… vẫn ổn định. Tại Tây Ban Nha, giá DDP các loại tôm HOSO như tôm sú, tôm chân trắng và tôm chì vẫn giữ nguyên so với 2 - 3 tuần trước đó.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 17/10/2013
(25/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần từ ngày 11 - 17/10/2013, giá cá ngừ vây vàng tươi nội địa cỡ No.1 tại thị trường Mỹ giảm nhẹ 0,25 USD/pao, trong khi giá cá ngừ cùng loại NK cỡ No.1, No.2+ và No.2 lại tăng 0,25 - 1,0 USD/pao (tùy loại) so với tuần trước. Cũng trên thị trường Mỹ, giá điệp nội địa chế biến và khô cỡ <10, 10/20, 20/30 cùng tăng thêm 0,15 - 0,40 USD/pao, giá vẹm xanh New Zealand các cỡ cũng tăng 0,20 - 0,25 USD/pao so với tuần thứ 2 của tháng 10.
Giá tôm tại Tây Ban Nha - ngày 7/10/2013
(18/10/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 10/10/2013
(18/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Tuần từ ngày 4 - 10/2013, giá các sản phẩm tôm HLSO và PD tại thị trường Mỹ vẫn ổn định so với tuần trước. Giá hầu hết các sản phẩm tôm sú, tôm thẻ Châu Á, tôm sú Đông Nam Á, tôm thẻ nuôi Đông Nam Á…. không thay đổi. Trong tuần, giá DDP tôm sú, tôm chân trắng và tôm chì HOSO tại Tây Ban Nha không có biến động và khá ổn định so với tuần đầu tháng 10/2013.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 10/10/2013
(18/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
So với tuần trước, giá một số mặt hàng hải sản tại thị trường Mỹ tuần từ ngày 4 - 10/10/2013 khá ổn định, giá hầu hết các sản phẩm như: cá hồng đỏ, thịt cua, cá vược và vẹm không thay đổi. Riêng giá cá ngừ vây vàng tươi nguyên con cỡ No.2 giảm nhẹ 0,25 USD/pao và giá cá nục Trung Nam Mỹ cỡ 3 - 5 pao giảm 0,10 - 0,15 USD/pao. Trong tuần, giá điệp nội địa chế biến cỡ <10, 10/20, 20/30 và điệp khô cỡ 10/20, 20/30 cùng tăng 0,05 - 0,10 USD/pao so với tuần trước.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 17/10/2013
(18/10/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại Tây Ban Nha - ngày 30/9/2013
(11/10/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 3/10/2013
(11/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Tuần cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013, giá hầu hết các sản phẩm tôm HLSO và PD tại thị trường Mỹ ít có biến động so với tuần trước. Riêng giá tôm sú HLSO chất lượng cao cỡ lớn (4/6) tăng 0,15 USD/pao, giá tôm sú Đông Nam Á, chín, để đuôi cỡ 13/15 và giá tôm sú nuôi Đông Nam Á, để đuôi cỡ 6/8 cũng tăng thêm 0,25 - 0,75 USD/pao (tùy loại) so với tuần trước.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 3/10/2013
(11/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013, giá thịt cua Thái Lan, Indonesia đã thanh trùng loại chân vây sau, xô tại thị trường Mỹ tăng 0,20 - 0,30 USD/pao, giá thịt cua cỡ lớn cũng tăng thêm 0,35 - 0,40 USD/pao so với tuần trước. Cũng trong tuần, giá điệp Canada cỡ từ 10/20 - 40/50 tăng 0,05 - 0,10 USD/pao, giá điệp nội địa khô và chế biến cỡ từ <10 - 20/30 cũng tăng 0,05 - 0,15 USD/pao. Giá các sản phẩm hải sản khác còn lại không thay đổi so với tuần trước.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 10/10/2013
(11/10/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại Tây Ban Nha - ngày 23/9/2013
(04/10/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 26/9/2013
(04/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
So với tuần trước, giá một số sản phẩm tôm tại thị trường Mỹ có biến động nhẹ. Đối với tôm HLSO: Giá tôm sú chất lượng cao cỡ 4/6 - 16/20 tăng 0,05 - 0,15 USD/pao, giá tôm thẻ nuôi Châu Á, xẻ lưng các cỡ cũng tăng 0,10 - 0,15 USD/pao (trừ cỡ 16/20 và 31/40). Đối với tôm PD: Giá tôm sú Đông Nam Á, chín, để đuôi cỡ 13/15, 16/20, 21/25, 26/30 và 41/50 tăng 0,05 - 0,25 USD/pao (tùy cỡ) so với tuần trước. Giá tôm sú nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ cũng tăng 0,05 - 0,45 USD/pao. Trong tuần, giá tôm thẻ Châu Á, chín, để đuôi cỡ 26/30 - 61/70 cùng tăng thêm 0,05 - 0,10 USD/pao. Giá tôm thẻ nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ cũng tăng từ 0,05 - 0,30 USD/pao (tùy loại) so với trung tuần tháng 9.
Để nhận tin tức mới nhất,
nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
Sách: "Thống kê Thương mại thuỷ sản Việt Nam 10 năm 1998- 2007"
Số liệu tin cậy & chính thống do Tổng cục Hải quan cung cấp.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Đơn giá: 150.000 VND/ cuốn
Đĩa CD Thống kê xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 1998 – 2008 (Tiếng Anh)
Số liệu thống kê xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam từ 1998 - 2008.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Đơn giá: 190.000 VND/ CD
Liên hệ đặt mua ấn phẩm
Ban Truyền thông – Trung tâm VASEP.PRO
Ms. Nguyễn Thị Vân Hà
Mobil: 0912.286.878
Email: vanha@vasep.com.vn
Tel: 04. 38354496 (Ext: 216) / Fax: 04. 37719015
Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng ban biên tập: Bà Tạ Thị Vân Hà - Tel: (+84 4) 3.7719016 (ext: 214); email: taha@vasep.com.vn
960
24296582
Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Giám định
,
Viện An toàn Thực phẩm
,
An toàn Thực phẩm
,
fsi
,
Viện An toàn Thực phẩm (FSI)
,