Tìm kiếm dữ liệu Thống kê:
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 26/9/2013
(04/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
So với tuần trước, giá một số sản phẩm tôm tại thị trường Mỹ có biến động nhẹ. Đối với tôm HLSO: Giá tôm sú chất lượng cao cỡ 4/6 - 16/20 tăng 0,05 - 0,15 USD/pao, giá tôm thẻ nuôi Châu Á, xẻ lưng các cỡ cũng tăng 0,10 - 0,15 USD/pao (trừ cỡ 16/20 và 31/40). Đối với tôm PD: Giá tôm sú Đông Nam Á, chín, để đuôi cỡ 13/15, 16/20, 21/25, 26/30 và 41/50 tăng 0,05 - 0,25 USD/pao (tùy cỡ) so với tuần trước. Giá tôm sú nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ cũng tăng 0,05 - 0,45 USD/pao. Trong tuần, giá tôm thẻ Châu Á, chín, để đuôi cỡ 26/30 - 61/70 cùng tăng thêm 0,05 - 0,10 USD/pao. Giá tôm thẻ nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ cũng tăng từ 0,05 - 0,30 USD/pao (tùy loại) so với trung tuần tháng 9.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 26/9/2013
(04/10/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần cuối tháng 9/2013, giá một số mặt hàng hải sản tại thị trường Mỹ vẫn ổn định so với tuần trước. Giá cá hồng đỏ, cá nục, cá vược, thịt cua,… không thay đổi so với trung tuần tháng 9, riêng giá cá ngừ vây vàng NK cỡ No.1 tăng 0,25 USD/pao, trong khi giá cá ngừ cỡ No.2+ và No.2 tăng mạnh 0,75 - 1 USD/pao. Trong tuần, giá điệp Canada cỡ 30/40 và 40/50 cũng tăng 0,10 - 0,15 USD/pao so với tuần trước.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 03/10/2013
(04/10/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 26/09/2013
(27/09/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại Tây Ban Nha - ngày 16/9/2013
(27/09/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 19/9/2013
(27/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Tuần từ ngày 13 - 19/9/2013, giá một số sản phẩm tôm HLSO và tôm PD tại thị trường Mỹ tiếp tục tăng nhẹ so với tuần trước. Đối với tôm HLSO: Giá tôm sú HLSO chất lượng cao cỡ 13/15, 16/20, 21/25 và 26/30 tăng 0,05 - 0,20 USD/pao. Giá tôm thẻ nuôi Châu Á, xẻ lưng các cỡ (trừ cỡ 26/30) cũng tăng 0,05 - 0,10 USD/pao. Đối với tôm PD: Giá tôm sú Đông Nam Á, chín, để đuôi cỡ 16/20, 21/25, 31/40 tăng 0,10 - 0,15 USD/pao so với tuần trước. Giá tôm sú nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ đồng loạt tăng 0,05 - 0,25 USD/pao. Ngoài ra, giá tôm thẻ Châu Á, chín, để đuôi cỡ 26/30 cũng tăng 0,05 - 0,15 USD/pao. Giá tôm thẻ nuôi Đông Nam Á, để đuôi và bỏ đuôi các cỡ tăng 0,05 - 0,30 USD/pao (tùy cỡ) so với tuần trước.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 19/9/2013
(27/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần từ ngày 13 - 19/9/2013, giá cá ngừ vây vàng tươi tại thị trường Mỹ tăng nhẹ so với tuần trước. Giá cá ngừ vây vàng (nội địa) cỡ No.1, No.2 và No.2+ tăng thêm 0,10 - 0,25 USD/pao, giá cá ngừ cùng loại NK cỡ No.1, No.2+ cũng tăng 0,25 USD/pao, riêng cỡ No.2 tăng 0,50 USD/pao. Cũng trong tuần, giá thịt cua Thái Lan, Indonesia đã thanh trùng các loại trên thị trường Mỹ vẫn ổn định so với tuần trước, riêng giá thịt cua cỡ lớn tăng 0,25 USD/pao. Giá điệp nội địa (đã chế biến) cỡ <10 và giá điệp khô cỡ <10, 10/20 và 20/30 cùng tăng 0,05 USD/pao so với tuần thứ 2 của tháng 9/2013.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau ngày 19/09/2013
(20/09/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá DDP tôm tại Tây Ban Nha - ngày 9/9/2013
(20/09/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 12/9/2013
(20/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
Giá một số sản phẩm tôm HLSO và tôm PD tại thị trường Mỹ trong tuần thứ 2 của tháng 9/2013 đều tăng so với tuần trước. Đối với tôm HLSO: Giá tôm sú HLSO chất lượng cao cỡ 4/6, 8/12, 13/15, 16/20, 21/25 tăng 0,10 - 0,30 USD/pao; giá tôm thẻ nuôi Châu Á, xẻ lưng cỡ từ 13/15 - 51/60 cũng tăng từ 0,05 - 0,25 USD/pao; riêng giá tôm nuôi nước ngọt Châu Á, xẻ lưng vẫn giữ nguyên. Đối với tôm PD: Giá hầu hết sản phẩm tôm sú Đông Nam Á, tôm thẻ Châu Á, tôm sú nuôi Đông Nam Á, tôm thẻ nuôi Đông Nam Á…cùng tăng từ 0,10 - 0,25 USD/pao (tùy cỡ); riêng giá tôm sú nuôi Đông Nam Á, P&D, để đuôi, cỡ lớn (6/8) tăng mạnh nhất 0,50 - 0,75 USD/pao.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 12/9/2013
(20/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần thứ 2 của tháng 9/2013, giá một số mặt hàng hải sản tại thị trường Mỹ tương đối ổn định so với tuần trước. Giá cá hồng đỏ, cá nục, cá vược, thịt cua,…không thay đổi so với tuần đầu của tháng, riêng giá cá ngừ vây vàng tươi có biến động nhẹ. Giá cá ngừ vây vàng nội địa cỡ No.2 tăng thêm 0,25 USD/pao, giá cá ngừ cùng loại NK cỡ No.1 và No.2+ cũng tăng 0,25 - 1 USD/pao.
Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau - ngày 12/09/2013
(13/09/2013)
Thị trường : Cà Mau
- Sản phẩm: Tôm
Giá DDP tôm tại Tây Ban Nha - ngày 2/9/2013
(13/09/2013)
Thị trường : Tây Ban Nha
- Sản phẩm: Tôm
Giá tôm tại thị trường Mỹ - ngày 5/9/2013, USD/pao
(13/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Tôm
So với tuần cuối tháng 8, giá một số sản phẩm tôm HLSO tại thị trường Mỹ tuần đầu tháng 9/2013 tiếp tục tăng: giá tôm sú HLSO chất lượng cao các cỡ từ 4/6 - 21/25 tăng 0,20 - 0,25 USD/pao, giá tôm thẻ nuôi Châu Á, xẻ lưng cỡ từ 13/15 - 41/50 cũng tăng 0,05 - 0,25 USD/pao. Trong tuần, giá tôm PD (bóc vỏ, bỏ đầu) các loại như tôm sú Đông Nam Á, tôm thẻ Châu Á, tôm sú nuôi Đông Nam Á, tôm thẻ nuôi Đông Nam Á… cũng đồng loạt tăng từ 0,05 - 0,25 USD/pao (tùy loại) so với tuần cuối tháng 8/2013.
Giá hải sản tại thị trường Mỹ - ngày 5/9/2013
(13/09/2013)
Thị trường : Mỹ
- Sản phẩm: Hải sản
Tuần đầu tháng 9/2013, giá cá hồng đỏ, cá nục heo, thịt cua và vẹm xanh tại thị trường Mỹ vẫn ổn định so với tuần trước. Giá cá ngừ vây vàng tươi nguyên con nội địa cỡ No.2+ và No.2 giảm 0,25 - 0,50 USD/pao, giá cá ngừ cùng loại NK cỡ No.1 và No.2 cũng giảm 0,25 - 0,50 USD/pao so với tuần trước. Trong tuần, giá cá vược Chile (vận chuyển) cỡ 12 - 15 kg và ≥ 15 kg tăng 0,25 - 0,30 USD/pao, giá điệp nội địa (đã chế biến) cỡ <10, 10/20 và 20/30 cũng tăng thêm 0,10 USD/pao so với tuần cuối tháng 8/2013.
Để nhận tin tức mới nhất,
nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
Sách: "Thống kê Thương mại thuỷ sản Việt Nam 10 năm 1998- 2007"
Số liệu tin cậy & chính thống do Tổng cục Hải quan cung cấp.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Đơn giá: 150.000 VND/ cuốn
Đĩa CD Thống kê xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 1998 – 2008 (Tiếng Anh)
Số liệu thống kê xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam từ 1998 - 2008.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Đơn giá: 190.000 VND/ CD
Liên hệ đặt mua ấn phẩm
Ban Truyền thông – Trung tâm VASEP.PRO
Ms. Nguyễn Thị Vân Hà
Mobil: 0912.286.878
Email: vanha@vasep.com.vn
Tel: 04. 38354496 (Ext: 216) / Fax: 04. 37719015
Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8.628.10430 - Fax: (+84) 8.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 3.7715055 - Fax: (+84 4) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng ban biên tập: Bà Tạ Thị Vân Hà - Tel: (+84 4) 3.7719016 (ext: 214); email: taha@vasep.com.vn
851
24123640
Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Giám định
,
Viện An toàn Thực phẩm
,
An toàn Thực phẩm
,
fsi
,
Viện An toàn Thực phẩm (FSI)
,