Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 19/3 – 25/3/2021

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN – từ 19/3 – 25/3/2021

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

97.000

0

Có hàng

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

2.100.000

-100.000

Hàng ít

<0,7 Kg

Tươi sống

1.900.000

- 100.000

Hàng ít

>0,7 Kg

Tươi sống

1.700.000

0

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

1.050.000

-150.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

170.000 

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

220.000

0

30 con/kg

Tươi

270.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

100.000-105.000

0

Hàng ít