Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH OFCO SOURCING (VIỆT NAM)
CÔNG TY TNHH OFCO SOURCING (VIỆT NAM)
OFCO SOURCING (VIETNAM) Ltd
18 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DN 100% VNN
84 28 62818016
84 28 62818017
tracy@ofco.info/diener@ofco.info
www.ofco.info
Dịch vụ tư vấn, kiểm tra hàng thủy sản trước khi lên tàu, giám sát hàng thủy sản cập cảng, thương mại...