Mời DN tham gia chương trình thí điểm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng thủy sản

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) đã trở thành mối quan tâm của nhiều bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Các qui định quốc gia, thị trường nhập khẩu và các tiêu chuẩn bền vững cũng đưa TXNG là một trong yêu cầu cần được thiết lập nhằm giảm thiểu việc sản xuất và phân phối thực phẩm không an toàn hoặc kém chất lượng.

Đánh giá được vai trò, xu thế và sự cần thiết của TXNG trong phát triển bền vững đối với ngành thủy sản, Dự án “Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua tăng cường hợp tác công tư ở Đồng bằng Sông Cửu Long” do các bên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đã triển khai hợp phần Tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc cho SX thủy sản nuôi” tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong giai đoạn một của hợp phần, dự án đã khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) của chuỗi sản xuất tôm và cá tra tại Việt Nam và tổng hợp các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến TXNG thủy sản.

Giai đoạn hai của hợp phần do Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc (Trace Verified) triển khai từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020 với mục tiêu tiến hành rà soát các công cụ TXNG và xây dựng hệ thống TXNG thí điểm phù hợp cho toàn bộ các khâu trong chuỗi cung ứng cá tra và tôm, tử trại giống, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, trại nuôi thủy sản cho đến xí nghiệp chế biến. Hệ thống TXNG này có tính năng tăng cường tính minh bạch trong sản xuất, góp phần hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho các cơ sở trong chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Hệ thống cũng đảm bảo kết nối được với Cổng thông tin TXNG quốc gia sẽ được mở trong thời gian sắp tới và đáp ứng các yêu cầu quản lý về truy xuất nguồn gốc của Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, chúng tôi sẽ lựa chọn hai công ty (một cho tôm, một cho cá tra) và các cơ sở thuộc các mắt xích liên quan trong chuỗi cung ứng của công ty bao gồm trại giống, trại nuôi thương phẩm, đại lý nguyên liệu,… để tham dự chương trình thí điểm. Lợi ích của công ty khi tham gia chương trình thí điểm bao gồm:

- Được khảo sát, xây dựng quy trình TXNG chuẩn dựa trên quy trình hoạt động hiện tại của công ty và chuỗi cung ứng. Từ đó tối ưu việc ghi nhận thông tin theo tiêu chuẩn TXNG tại Việt Nam và một số thị trường nhập khẩu.

- Triển khai sử dụng phần mềm TXNG điện tử giúp không chỉ TXNG hàng hóa theo lô, quản lý chất lượng sản phẩm mà còn quản lý, trao đổi thông tin giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng.

- Chi phí phần mềm sẽ được Dự án tài trợ.

Yêu cầu: Các đơn vị có trụ sở hoặc nhà máy và thu mua nguyên liệu tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các công ty thuộc chuỗi cung ứng tôm, cá tra muốn đăng ký tham gia chương trình thí điểm năm 2020 để nhận được các chính sách hỗ trợ từ Dự án, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:

- Người tiếp nhận: Phạm Thị Mỹ Trinh

- Số điện thoại: 0912501139

- Email: trinhptm@traceverified.com.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục