Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, T1-T11/2020

NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA NHẬT BẢN THÁNG 1-11/2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

Nguồn cung

T1-11/2020

T1-11/2019

↑↓%

Trung Quốc

279.175

297.413

-6,1

Việt Nam

30.137

35.138

-14,2

Thái Lan

15.066

13.274

13,5

Peru

14.267

19.154

-25,5

Indonesia

3.576

1.680

112,9

Philippines

2.481

3.062

-19,0

Hàn Quốc

1.061

598

77,4

Mỹ

896

389

130,3

Tây Ban Nha

250

353

-29,2

Chile

61

 

 

Ấn Độ

39

161

-75,8

Malaysia

18

 

 

Italy

4

 

 

Tổng thế giới

347.029

371.465

-6,6

 

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN THÁNG 1-11/2020

HS

Sản phẩm

T1-11/2020

T1-11/2019

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

247.000

258.016

-4,3

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

61.290

71.039

-13,7

030749

Mực tươi tươi sống

38.707

42.341

-8,6

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

32

69

-53,6

Tổng nhập khẩu

347.029

371.465

-6,6