Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha năm 2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA TÂY BAN NHA NĂM 2020

Nguồn cung

Năm 2020

Năm 2019

↑↓%

Bồ Đào Nha

10.297

7.956

-22,7

Peru

6.757

7.335

8,6

Pháp

6.270

4.227

-32,6

Hà Lan

3.313

2.418

-27,0

Italy

3.121

1.697

-45,6

Trung Quốc

1.747

832

-52,4

Indonesia

642

517

-19,5

Thái Lan

244

322

32,0

Morocco

913

320

-65,0

Anh

419

300

-28,4

Bỉ

171

291

70,2

Senegal

91

116

27,5

Đức

206

95

-53,9

Oman

 

68

 

Romania

28

46

64,3

Croatia

 

26

 

Mauritania

169

20

-88,2

Bulgaria

25

19

-24,0

Algeria

597

15

-97,5

Ireland

2

14

600,0

Dominican Republic

 

8

 

Sec

 

3

 

Đan Mạch

18

3

-83,3

Nhật Bản

 

1

 

Malta

 

1

 

Namibia

 

1

 

Tổng thế giới

35.600

26.652

-25,1

 

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA TÂY BAN NHA NĂM 2020

HS

Sản phẩm

Năm 2019

Năm 2020

↑↓%

030751

Bạch tuộc tươi sống/ướp lạnh

11.096

8.552

-22,9

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

8.856

8.414

-5,0

030749

Mực tươi tươi sống

10.553

8.111

-23,1

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

4.222

825

-80,5

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

873

750

-14,1

Tổng nhập khẩu

35.600

26.652

-25,1