Tiêu điểm

(vasep.com.vn) Xuất phát từ nhiều điểm bất cập trong thực tế khiến danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn lớn, Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết như: Nghị quyết 19-2018/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP (2020 và 2021) yêu cầu các Bộ, trong đó có Bộ NN&PTNT rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm cắt giảm danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro.

(vasep.com.vn) Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Đề án này được xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại của khẩu, Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm. Nhưng đáng tiếc, hàng hóa thủy sản đông lạnh NK lại không được nằm trong phạm vi của Đề án.

(vasep.com.vn) Bộ Công Thương vừa thông báo, EU đã chấp nhận C/O mẫu EUR.1 với seri AA được cấp bởi cơ quan, tổ chức cấp của Việt Nam đến hết ngày 31/12/2020. Như vậy, các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam có C/O mẫu EUR.1 với seri AA được cấp trước ngày 01/01/2021 vẫn được chấp nhận tại EU, cho dù lô hàng đó nhập khẩu vào EU sau ngày 01/01/2021. Kể từ ngày 01/01/2021, các cơ quan, tổ chức cấp được Bộ Công Thương ủy quyền sẽ cấp C/O mẫu EUR.1 từ seri AB trở đi.

(vasep.com.vn) Trong báo cáo của Bộ Công Thương gửi lên Thủ tướng Chính phủ dự báo, tình trạng thiếu tàu biển và thiếu container có thể kéo dài đến tháng 2-3/2021. Thậm chí việc dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, vẫn tiếp tục lây lan trên thế giới nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài hơn. Do đó, VASEP khuyến cáo các hội viên, trước tình hình căng thẳng trên, DN XNK thủy sản cần lên kế hoạch và kịch bản ứng phó nhằm hạn chế tối thiểu sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu tối đa sụt giảm XK của mỗi DN và tổng kim ngạch của toàn ngành trong thời gian tới.

(vasep.com.vn) Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đáng chú ý, trong nghị quyết này đề cập tới giải pháp về đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nội dung mà VASEP đã góp ý tham vấn với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản 10 năm (2021-2030).

(vasep.com.vn) Ngày 22/12/2020, Đại hội toàn thể VASEP lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Đại Hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 (2020-2025) gồm có 31 thành viên. Ban Chấp Hành đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Ngô Văn Ích làm Chủ tịch Hiệp Hội và 3 Phó Chủ tịch Hiệp hội là: (1) bà Nguyễn Thị Thu Sắc - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Hải sản; (2) bà Trương Thị Lệ Khanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt; (3) ông Đỗ Ngọc Tài - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Tôm.

(vasep.com.vn) Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định.

(vasep.com.vn) Ngày 11/12/2020, Bộ Công Thương đã gửi công văn tới Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đề nghị Bộ này chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với các hãng tàu biển để tăng chuyến, tăng cường đưa container (cont) về Việt Nam, đồng thời quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng các đại lý hãng tàu nhân cơ hội tăng giá, thu các khoản phí bất hợp lý gây ảnh hưởng đến DN XNK Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa sang Châu Âu bằng đường sắt để giảm phụ thuộc vào đường biển.

(vasep.com.vn) Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM