Đại hội toàn thể VASEP đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

(vasep.com.vn) Ngày 22/12/2020, Đại hội toàn thể VASEP lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Đại Hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 (2020-2025) gồm có 31 thành viên. Ban Chấp Hành đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Ngô Văn Ích làm Chủ tịch Hiệp Hội và 3 Phó Chủ tịch Hiệp hội là: (1) bà Nguyễn Thị Thu Sắc - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Hải sản; (2) bà Trương Thị Lệ Khanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt; (3) ông Đỗ Ngọc Tài - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Tôm.

Đại hội toàn thể VASEP đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại Hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra mới cho nhiệm kỳ 6 (2020-2025) gồm có 3 Ủy viên và Ban Kiểm tra đã bầu ông Ngô Minh Hiển làm Trưởng Ban Kiểm tra của Hiệp Hội.

Đại hội vinh dự được đón ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Vũ Văn Tám - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch danh dự Hiệp hội VASEP; ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản, ông Phan Văn Chinh - Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; bà Bùi Thị Thanh An - Phó Cục trưởng Cục XTTM (Bộ Công Thương); ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Chu Thị Thảo - Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ); bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Phi Chính phủ (Bộ Nội vụ); Đại diện Cục An ninh Kinh tế (A04) (Bộ Công An); đại diện các Sở NNPTNT An Giang, Bạc Liêu, Tp HCM; đại diện các Hội, Hiệp hội (HH Tôm Mỹ Thanh, HH cá Tra Việt Nam); Đại diện các nhà nhập khẩu (Maruha Nichiro, Marubeni, Mitsubishi...)...đến dự và phát biểu.

Đại hội toàn thể VASEP đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội đã quy tụ hơn 167 đại biểu là hội viên - đại diện cho 260 hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội.

Đại Hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5, giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 6 (2020-2025).

Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận nghiêm túc, Đại hội toàn thể Hội viên Hiệp hội VASEP nhiệm kỳ VI đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1. Đại Hội thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 5 đồng thời ghi nhận và khẳng định dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, toàn thể hội viên Hiệp hội đã vượt qua khó khăn và thách thức. Tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh đại đoàn kết hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong  giai đoạn 2015-2020.

2. Đại hội nhất trí với quan điểm phát triển và mục tiêu của Hiệp Hội là:

Đẩy mạnh các họat động góp ý, phản biện về các chính sách và đối thoại với các Cơ quan nhà nước, Chính phủ các vấn đề liên quan đến ngành thông qua kết nối chặt chẽ với các địa phương và các Hiệp hội ngành nghề khác.

 Đại diện quyền lợi cho DN CB & XK Thủy sản trong các tranh chấp thương mại, dỡ bỏ rào cản kỹ thuật.

Hỗ trợ Hội viên đẩy mạnh xuất khẩu thông qua việc xúc tiến thương mại mở rộng thị trường và thực hiện các chiến lược quảng bá thủy sản, quảng bá ngành tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật và thương mại hỗ trợ cho các nhiệm vụ trên.

Trong nhiệm kỳ 6, Hiệp Hội sẽ triển khai và thực hiện 03 nhóm hoạt động trụ cột:

(1) Nâng cao chất lượng Vận động chính sách

(2) Đa dạng hoạt động của Ủy ban ngành hàng.

(3) Tăng cường công tác quảng bá thủy sản Việt Nam.

Từ đó hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, phát triển xuất khẩu, đưa hình ảnh thủy sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng thế giới và tiến tới mục tiêu xuất kẩu thủy sản đạt 12 tỷ USD vào năm 2025.

Hoạt động vận động chính sách

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tác động lên chính sách đối với ngành thủy sản của các Bộ ngành liên quan trong giai đoạn soạn thảo thông qua việc thu thập, phân tích các dữ liệu, đóng góp ý kiến các chính sách mà Chính phủ tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trước khi đưa vào thực thi.

Hoạt động vượt rào cản thương mại của các UB ngành hàng

Tiếp tục phối hợp cùng Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao trong công tác vận động hành lang đối với các vấn đề liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá của tôm và cá tra cũng như tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến ách tắc tại các thị trường xuất khẩu hiện nay.

Hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế

Tiếp tục thắt chặt các mối quan hệ  đã có và phát triển thêm quan hệ với các tổ chức có cùng lợi ích với Hội viên VASEP nhằm thiết lập các liên minh, liên kết hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, đồng thời thông qua đó quảng bá thủy sản Việt Nam ngày càng rộng rãi ra thế giới.

Hoạt động Xúc tiến Thương mại

- Tiếp tục tổ chức tốt các họat động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh thủy sản Việt Nam bằng các chương trình thích hợp, được đầu tư thích đáng  đồng thời bám sát các chương trình XTTM quốc gia do Cục XTTM, Bộ Công thương chủ trì đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của các hoạt động quảng bá cho thủy sản VN tại các thị trường trọng điểm.

- Xây dựng thương hiệu cho thủy sản Việt Nam.

- Xúc tiến kênh bán hàng nội địa, khuyến khích phát triển hàng chế biến GTGT.

Hoạt động thông tin và truyền thông

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông và định hướng trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho hoạt động vận động chính sách của Hiệp hội.        

- Nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Hiệp Hội. Tổ chức rà soát định kỳ các chủ đề, duy trì các nội dung đang được các DN quan tâm cao và điều chỉnh/bổ sung tiếp các nội dung mà các DN và cộng đồng mong muốn.

Hoạt động tổ chức Đào tạo

- Tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin, mở diễn đàn trao đổi và cập nhật các kiến thức đa dạng của ngành nghề, đa dạng chủ đề. Đặc biệt với các chủ đề “nóng” có tính “thời sự”.

- Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn thuộc đa dạng các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chế biến & ngành thuỷ sản, với hơn 100 chủ đề đào tạo khác nhau.

- Phối hợp với các Tổ chức phi chính phủ, dự án thực hiện các đề án kỹ thuật và phát triển thủy sản.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hiệp hội

- Để văn phòng ngày có nhiều khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội viên.

- Trên cơ sở phương hướng hoạt động, Ban Chấp Hành Hiệp Hội sẽ cụ thể hóa và triển khai các chương trình một cách có hiệu quả và kịp thời, phù hợp với những chính sách mới của nhà nước cũng như các biến động của thị trường xuất khẩu thủy sản.

Đại Hội đã bầu Ban chấp Hành Nhiệm kỳ 6 (2020-2025) gồm có 31 thành viên. Ban Chấp Hành đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Ngô Văn Ích làm chủ tịch Hiệp Hội và 3 Phó Chủ tịch của Hiệp Hội là:

(1) Bà Nguyễn Thị Thu Sắc - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Hải sản

(2) Bà Trương Thị Lệ Khanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt

(3) Ông Đỗ Ngọc Tài - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy ban Tôm

4. Đại Hội đã bầu ra Ban Kiểm tra mới cho nhiệm kỳ 6 (2020 - 2025) gồm có 3 thành viên và Ban Kiểm tra đã bầu ông Ngô Minh Hiển làm Trưởng Ban Kiểm tra của Hiệp Hội.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VASEP NHIỆM KỲ VI (2020-2025)
Chủ tịch
1 Ông Ngô Văn Ích Chủ tịch CT, TGĐ Công ty CP Nha Trang Seafoods
3 Phó Chủ tịch  
1

Nguyễn Thị Thu Sắc

Chủ tịch Ủy ban Hải sản

TGĐ Công ty TNHH Hải Nam

2 Trương Thị Lệ Khanh Chủ tịch Ủy ban cá nước ngọt CT Công ty CP Vĩnh Hoàn
3 Ông Đỗ Ngọc Tài Chủ tịch Ủy ban Tôm TGĐ Công ty CP CB TP Ngọc Trí
27 Ủy viên  
1 Ông Lê Văn Chung  Ủy viên TGĐ Công ty CP ĐT và PT Đa Quốc Gia
2 Ông Nguyễn Văn Đạo  Ủy viên TGĐ Công ty CP Gò Đàng
3 Ông Võ Đông Đức  Ủy viên TGĐ Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ
4 Trần Thị Vân Loan  Ủy viên TGĐ Cty XNKTS Cửu Long - An Giang
5 Ông Doãn Tới  Ủy viên CT, TGĐ Công ty CP Nam Việt
6 Ông Hà Văn Tính  Ủy viên GĐ Công ty TNHH Đại Thành
7 Ông Ong Hàng Văn  Ủy viên P.TGĐ Công ty CP TS Trường Giang
8 Ông Phạm Quốc Anh  Ủy viên TGĐ Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội
9 Ông Nguyễn Văn Bình  Ủy viên TGĐ Cty TNHH ĐH Hạ Long - Đà Nẵng 
10 Ông Nguyễn Ngọc Đức  Ủy viên GĐ Công ty TNHH Đệ Khang Phú Thành
11 Cao Thị Kim Lan  Ủy viên GĐ Công ty CP Thủy sản Bình Định
12 Ông Huỳnh Thanh Lĩn  Ủy viên GĐ XNK Công ty TNHH Hải Vương
13 Ông Lê Minh Tâm  Ủy viên P.TGĐ Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn
14 Phan Thị Minh Tuệ  Ủy viên GĐ Công ty TNHH Phú Thạnh
15 Ông Huỳnh Minh Tường  Ủy viên P.TGĐ Cty CP XNK Thủy sản BRVT
16 Ông Nguyễn Quang Tường  Ủy viên TGĐ Công ty CP Sài Gòn Food
17 Ông Nguyễn Thanh Bình  Ủy viên GĐ Công ty CP TS Cổ Chiên
18 Ông Đoàn Văn Đông  Ủy viên GĐ Công ty TNHH XNK TS Cần Thơ
19 Ông Quách Dũng Hòa  Ủy viên P.TGĐ Công ty CP Thủy sản Minh Hải
20 Ông Bùi Nguyên Khánh  Ủy viên TGĐ Công ty CP Thủy sản Cà Mau
21 Ông Trần Văn Phẩm  Ủy viên CT Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng
22 Ông Võ Văn Phục  Ủy viên TGĐ công ty CP Thủy sản Sạch
23 Ông Lê Văn Quang  Ủy viên CT Cty CP Tập đoàn Thủy Hải sản Minh Phú
24 Ông Đỗ Công Thành  Ủy viên P.TGĐ Cty CP CB và DV TS Cà Mau
25 Lê Thị Minh Thảo  Ủy viên P.TGĐ Cty CP TS và TM Thuận Phước
26 Ông Trương Hữu Thông  Ủy viên CT, TGĐ Công ty TNHH Thông Thuận
27 Ông Phạm Hoàng Việt  Ủy viên TGĐ Công ty CP Thực phẩm Sao Ta
BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI  
1 Ông Ngô Minh Hiển Trưởng ban TGĐ Công ty CP Thủy sản Năm Căn
2 Ông Phan Phụng Lộc   P.TGĐ Công ty CP Hải Việt
3 Ông Lê Trường Sơn   TGĐ Công ty TNHH XNK Cỏ May

Toàn thể doanh nghiệp hội viên sẽ tăng cường đoàn kết cùng Ban Chấp hành, phối hợp tốt với nhau thực hiện thắng lợi các chương trình công tác trọng tâm của Nhiệm kỳ VI, chung sức chung lòng xây dựng VASEP ngày càng hiện đại hơn và hoàn thiện hơn, góp phần chủ lực đưa ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục phát triển đạt đến những đỉnh cao mới.Đại Hội nhận thấy nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Hiệp hội và cộng đồng các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Để tiếp tục phát triển vững mạnh, Hiệp Hội cần phải nỗ lực đổi mới, phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng hợp tác, hội tụ nguồn nhân lực để tạo ra sức mạnh mới, vượt qua khó khăn và thử thách.

Toàn thể Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Quyết nghị đưa ra tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

Tạ Hà
Chuyên gia thị trường cá Tra
Email: taha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 214

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM