Quốc hội đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(vasep.com.vn) Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đáng chú ý, trong nghị quyết này đề cập tới giải pháp về đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nội dung mà VASEP đã góp ý tham vấn với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản 10 năm (2021-2030).

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong đó có một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản như sau:

- Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường,

- Ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị;

- Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm hiệu quả và an ninh lương thực vững chắc;

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, thiên tai để chủ động có các biện pháp phòng, chống hiệu quả;

- Đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Được biết, hiện nay, Bộ NN&PTNT cũng đang dự thảo Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trình Thủ tướng phê duyệt. Trong đó cũng đề ra những mục tiêu, định hướng phát triển ngành 10 năm tới theo từng lĩnh vực và từng vùng cụ thể.

Tạ Hà
Chuyên gia thị trường cá Tra
Email: taha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 214

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM