Quy định của Hàn Quốc đối với mặt hàng thủy sản

Chỉ tiêu và mức giới hạn tối đa cho phép đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc; Danh mục các bệnh phải kiểm dịch đối với thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục