Thủy sản Hùng Vương dự kiến lãi 100 tỷ đồng trong năm 2019

Công ty cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG) cho biết, ngày mai (22/2), Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để bàn về kế hoạch kinh doanh cũng như báo cáo kết quả kinh doanh 2018.

Theo đó, Hội đồng Quản trị dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 100 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Hùng Vương dự kiến không chia cổ tức 2019 và chi thù lao cho HĐQT cùng Ban Kiểm soát.

Được biết, kế hoạch lãi như trên thấp xa so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, trong báo cáo thường niên 2018, Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch cho năm 2019 với lãi sau thuế 225 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh cá, sản lượng nguyên liệu dự kiến đạt 120.000 tấn; sản lượng xuất khẩu 60.000 tấn. Theo đó, Thủy Sản Hùng Vương đặt mục tiêu doanh số 4.400 tỷ đồng, lãi gộp 700 tỷ đồng, lãi sau thuế 75 tỷ đồng.

Đối với kinh doanh thức ăn thủy sản, sản lượng thức ăn dự kiến sản xuất được 550 tấn. Doanh số 660 tỷ đồng; lãi sau thuế 180 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2019, Thủy sản Hùng Vương sẽ đầu tư Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Việt Thăng Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định.

(Theo báo Đầu tư)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục