Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CAFICO VIETNAM
Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ, P.Cam Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
KHÁNH HÒA
HV CHÍNH THỨC
84 258 3854312
84 258 3854347
info@cafico.vn; biz@cafico.vn; tuyen@cafico.vn; lethanhhoa2009@gmail.com; tcns@cafico.vn
www.cafico.vn
DL 70
HACCP
Các loại mực cắt miếng, sushi, sashimi,…