Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất Nhập khẩu Lam Sơn
Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất Nhập khẩu Lam Sơn
LAMSON FIMEXCO
Đường Tây Sơn, P. Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định
BÌNH ĐỊNH
HV CHÍNH THỨC
84 256.3.847.428
84 256 3846747
lamsonfimexco@gmail.com; sonfimexco@yahoo.com.vn
www.lamsonfimexco.com.vn
DL 100
HACCP
Tôm đông lạnh (tôm sú, tôm sắt, tôm chì, tôm thẻ, tôm khác), cá biển đông lạnh