Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
VIET UC JSC
Lầu 3, tòa nhà Lancaster. Số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, HCM
Hồ Chí Minh
Nuôi trồng
84 28 3824 7788
84 28 38247799
info@vietuc.net; tonydang@vietuc.net; trivu@vietuc.com;
www.vietuc.com
BAP, ATDB
Tôm