Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY DKSH VIỆT NAM
CÔNG TY DKSH VIỆT NAM
DKSH VIET NAM
Tầng 5 Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 38125848
84 28 38125773/ 38125845
tuan.ngoc.pham@dksh.com
www.dksh.com
Kinh doanh tất cả các loai thủy hải sản đông lạnh, đồ hộp, khô, thực phẩm phối chế và một số sản phẩm khác.