Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÀ VINH
CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÀ VINH
TRAVIFACO
Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
TRÀ VINH
HV CHÍNH THỨC
84 294 3616567
84 294 3616444
travifaco@vnn.vn
www.travifaco.com
DL 525
ISO 9001:2008, HACCP, GlobalGAP, BRC, HALAL, IFS, ASC
Cá tra, basa, thức ăn thủy sản