Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH ANH KHOA
CÔNG TY TNHH ANH KHOA
AK SEAFOODS
Số 335 A Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Tp. Cà Mau
CÀ MAU
HV LIÊN KẾT
0946 693952
84 2903 560560
anhkhoaseafoods@gmail.com
www.anhkhoaseafoods.com/lien-he/
DL 465
HACCP, ISO
Sản phẩm tươi, sản phẩm hấp, sản phẩm giá trị gia tăng