Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang
Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang
VDTG FOOD
Ấp Đông Hòa – Xã Song Thuận – Huyện Châu Thành – Tỉnh Tiền Giang
Tiền Giang
Hội viên chính thức
+84 27 3361 9072
+84 27 3383 4133
info@vdtgfood.com; nga.huynh@vdtgfood.com; nga.huynh@vdtg.com.vn
www.vdtgfood.com
DL 511
HACCP, BRC, IFS, ASC, HALAL, ISO 17025
Thuỷ sản đông lạnh, khô: Cá tra, Basa