Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu
Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu
HUNGHAU FISHERY CO.,LTD
Khu C, KCN Sa đéc, phường Tân Quy Đông,Thành phố Sa đéc, tỉnh Đồng tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
84 277 3762225
84 277 3762220
info@fisheries.hunghau.vn; sales@fisheries.hunghau.vn;
www.fisheries.hunghau.vn
DL 239
HACCP, ASC, GMP, SQF, SSOP, ISO 9001: 2000, BRC, GlobalGAP
Cá Tra, basa đông lạnh