Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Quốc tế Hà Cát Á
Công ty TNHH Quốc tế Hà Cát Á
HGY
569-571-573 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KD, TM, XK
84 28 38388358
84 28 38388357
ivan@ammon.com.tw ; seafoods@hogiya.com;
www.ammon.com.tw
Cá basa, cá tra, tôm, mực, các loại sản phẩm khác