Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy sản AOKI
Công ty TNHH Thủy sản AOKI
AOKI
14A Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện CHâu Thành, Kiên Giang
KIÊN GIANG
CB, XK
84 297 3746666
84 297 3746688
danhltkg@gmail.com;trinh.trac0607@gmail.com;duongcongtrinh@gmail.com; Vi.tv@aokiseafood.com; lich.ao
www.aokiseafood.com
DL 551
HACCP
Surimi