Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Tín Thịnh
Công ty TNHH Tín Thịnh
TITHICO
Lô F1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
CB, XK
84 258 3744164/3744155/3744161
84 258 3744165
tungtinthinh@vnn.vn; tinthinh@tinthinh.com.vn; davidviet.tinthinh@gmail.com
www.tinthinh.com.vn
DL 385
HACCP, BRC, IFS
Cá ngừ, cá biển: dũa, thu, hồng, mũ…, mực, bạch tuộc, tôm, seafood mix