Nhập khẩu cá minh thái đông lạnh của Hàn Quốc tăng kỷ lục

(vasep.com.vn) Tháng 4/2022, NK cá minh thái đông lạnh của Hàn Quốc đạt 57.518 tấn, tăng 241% so với 16.875 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, NK sản phẩm này của Hàn Quốc đạt 140.670 tấn, tăng 171% so với 51.814 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Hai nguồn cung cá minh thái đông lạnh lớn nhất gồm Nga và Mỹ. 4 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc NK từ Nga 139.401 tấn trong khi NK chỉ 1,269 tấn từ Mỹ. Giá trung bình NK từ Mỹ đạt cao nhất 1,59 USD/kg trong khi giá NK từ Nga đạt thấp nhất 1,11 USD/kg.

Tháng 4/2022, giá trị NK cá minh thái đông lạnh của Hàn Quốc đạt 62,13 triệu USD, tăng 253% so với cùng kỳ năm ngoái với giá trung bình đạt 1,08 USD/kg, tăng 3,4% so với 1,04 USD/kg của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, giá trị NK đạt 156,72 triệu USD, tăng 179% so với 56,26 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái với giá NK trung bình đạt 1,11 USD/kg, tăng 2,6% so với 1,09 USD/kg của cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu cá minh thái đông lạnh của Hàn Quốc tăng kỷ lục

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục