Infographic

(vasep.com.vn) Tháng 9/2022, XK tôm Việt Nam đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị XK đạt 3,4 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Theo thống kê hải quan, 9 tháng đầu năm 2022, XK cá tra đã thu về gần 2 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Top 4 thị trường lớn nhất gồm Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Brazil, chiếm gần 60% giá trị XK cá tra với gần 1,2 tỷ USD. Trừ Nga bị giảm 4% NK cá tra Việt Nam do ảnh hưởng của xung đột quân sự Ukraine, tất các các thị trường đều tăng mạnh kim ngạch NK trong 3 quý đầu năm nay.

(vassep.com.vn) Tháng 9/2022, xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 78 triệu USD. Con số này mặc dù vẫn tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại thấp 15% hơn so với tháng 8 trước đó. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, XK cá ngừ của Việt Nam đạt gần 808 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, XK cá ngừ vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng giá trị XK có xu hướng giảm dần qua từng tháng.

(vasep.com.vn) 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 863 triệu USD, tăng 38so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 14% so với tháng 8 trước đó. Tính đến hết quý III/2022, XK thuỷ sản của Việt Nam đã vượt mốc 8,5 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) XK cá tra trong 3 tháng gần đây đã tụt dần khỏi mức đỉnh 310 triệu đô la hồi tháng 4, nhưng đã có xu hướng hồi phục trở lại từ tháng 8. 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, một con số lạc quan.

(vasep.com.vn) 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2,8 tỷ USD. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 36% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Liên tục trong 8 tháng đầu năm 2022, XK cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng cao liên tục, cao hơn cả mức trước đại dịch. Tính luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch XK cá ngừ của Việt Nam đạt gần 730 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Tháng 8/2022, XK tôm Việt Nam đạt hơn 398 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, XK tôm đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 24%.

(vasep.com.vn) Sau khi tăng trưởng chậm lại trong 3 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã tăng tốc trở lại trong tháng 8/2022. Giá trị XK thủy sản trong tháng 8/2022 đạt 998 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này đã góp phần nâng tổng kim ngạch XK trong 8 tháng đầu năm 2022 lên gần 7,7 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Sau khi tăng nóng từ 39-62% trong 4 tháng đầu năm, từ tháng 5, XK thuỷ sản đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tăng trưởng chậm lại. Theo đó, theo đó XK tăng 34% trong tháng 5 và tăng 18% trong tháng 6. Sang tháng 7, XK thuỷ sản tiếp tục chững lại với giá trị XK 970 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4% so với tháng 6/2022. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, XK thuỷ sản đạt gần 6,7 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Liên tục trong 4 tháng trở lại đây, XK cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng cao liên tục. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 553 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính hầu hết đều tăng trưởng tốt.

(vasep.com.vn) 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tháng 6 là tháng đầu tiên trong năm nay, XK tôm ghi nhận tăng trưởng âm, sau khi liên tục tăng trưởng dương 2 con số trong 5 tháng trước đó. Tháng 6, giá trị XK tôm giảm nhẹ 1% đạt gần 416 triệu USD. Lũy kế 6 tháng, XK tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ năm 2021.