Ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngày 06/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn số 5803/BNN-CBTTNS ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gửi UBND tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết căn cứ theo Mục II, Phụ lục II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Đồng thời Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã ngành Cấp 4 C-10-102-1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì các sản phẩm tôm làm ra theo quy trình được mô tả tại các Quy trình sản xuất Tươi Block, Quy trình sản xuất Tươi IQF (kèm theo văn bản số 3009/UBND-TH ngày 18/8/2022 của UBND Tỉnh Bạc Liêu) đều là sản phẩm chế biến và được phân vào Ngành Cấp 4 C-10-102-1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Mã ngành Cấp 5 C-10-102-1020 -10201: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh.

Toàn bộ nội dung Công văn số 5803/BNN-CBTTNS xem tại đây

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục