Chính sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2177/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT năm 2021.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt 31.988 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó có 1.045 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Sau 2 tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP, một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã ghi nhận mức tăng rất mạnh.

Ngày 21/12/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 142/CV-VASEP tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP

Ngày 21/12/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 141/CV-VASEP tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên v.v giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP

Từ bức xúc của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có văn bản gửi lên Chính phủ và Thủ tướng báo cáo về vướng mắc lớn nhất của cộng đồng thủy sản hiện nay đó là hoạt động kiểm tra hàng thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm lại bị áp vào danh mục kiểm dịch.

VASEP vừa có văn bản gửi lên Chính phủ và Thủ tướng báo cáo về vướng mắc lớn nhất của cộng đồng thủy sản hiện nay đó là hoạt động kiểm tra hàng thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm lại bị áp vào danh mục kiểm dịch.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có thư gửi lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan khẳng định: các quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra hàng thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm khi nhóm sản phẩm này bị áp vào danh mục có tên là “Kiểm dịch” là vướng mắc lớn của các doanh nghiệp thủy sản hiện nay.

Mới đây, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) đã có đơn thỉnh nguyện gửi Thủ tướng Chính phủ, cùng một số Bộ, ngành về kiến nghị việc sửa đổi quy định “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản vừa gửi thư lên Thủ tướng kiến nghị những bất cập về quy định kiểm tra thủy sản nhập khẩu.

Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt dần đang trở thành một vấn đề lớn không chỉ ở nước ta mà là câu chuyện mang tính toàn cầu hiện nay. Điều quan trọng là 2 nhiệm vụ khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản bắt buộc phải gắn kết chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với hoạt động khai thác thủy sản, kinh doanh thủy sản sẽ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Các doanh nghiệp đòi hỏi thay đổi cách làm, cách phối hợp trong xây dựng và thực thi chính sách.

(vasep.com.vn) Ngày 15/11/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét.