Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 16 – tuần 21/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 16 (18-24/4/2022) đến tuần 21 (23-29/5/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 18-21/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

20-30

4,90

4,90

4,70

4,50

30-40

4

4

4

3,60

40-50

3,50

3,50

3,50

3,10

50-60

3,30

3,30

3,30

2,80

60-70

3

3

3

2,70

70-80

2,50

2,50

2,50

2,50

80-100

2,30

2,30

2,30

2,20

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Aceh (Indonesia), tuần 18-21/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

30

6,32

5,86

5,59

5,34

40

5,59

5,10

4,84

4,59

50

4,76

4,38

4,23

4,07

60

4,28

3,97

3,92

3,80

70

4

3,77

3,71

3,60

80

3,66

3,56

3,51

3,39

90

3,24

3,08

3,03

2,91

100

2,90

2,81

2,76

2,64

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 18-21/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

30

6,37

6,37

6,48

6,16

40

6,03

6,03

5,86

5,89

50

5,21

5,21

5,04

5,07

60

5

5

4,77

4,86

70

4,80

4,80

4,50

4,66

80

4,45

4,45

3,68

4,31

90

3,90

3,90

3,48

3,84

100

3,70

3,70

3,27

3,63

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông, Trung Quốc tuần 16-19/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

60

9,32

9,19

9,79

8,14

80

7,99

8,03

8,21

6,90

120

5,90

6,23

5,72

5,33

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục