Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 33 - 36/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 33 (15-21/8/2022) đến tuần 36 (5-11/9/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 33-36/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

30

5,65

5,68

5,65

5,63

40

5,31

5,34

5,39

5,31

50

4,88

4,91

5,01

4,95

60

4,66

4,69

4,76

4,72

70

4,46

4,49

4,50

4,51

80

4,25

4,29

4,30

4,31

90

4,03

4,06

4,10

4,06

100

3,83

3,86

3,90

,85

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 33-36/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

30

5,46

5,52

5,51

5,44

40

5,13

5,16

5,17

5,04

50

4,72

4,77

4,77

4,77

60

4,52

4,58

4,57

4,57

70

4,32

4,38

4,37

4,37

80

4,12

4,17

4,17

4,17

90

3,92

3,97

3,97

3,97

100

3,71

3,77

3,76

3,76

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 33-36/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

20-30

5,20

5,20

5,20

5,30

30-40

4,90

4,90

4,90

4,85

40-50

4,25

4,25

4,25

4,40

50-60

3,70

3,70

3,70

3,90

60-70

3,20

3,20

3,20

3,50

70-80

2,90

2,90

2,90

3

80-100

2,40

2,40

2,40

2,60

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,80

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục