Trại nuôi tôm đầu tiên của Ả Rập Saudi đạt chứng nhận ASC

(vasep.com.vn) Trại nuôi tôm do National Aquaculture Group (Naqua) của Ả Rập Saudi điều hành là trại nuôi tôm đầu tiên ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nhận được chứng nhận của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC).

Chú thích ảnh

Ngoài chứng nhận ASC, Naqua cho biết, họ sẽ đạt được chứng nhận ASC CoC-Quy trình giám sát nguồn gốc cho nhà máy chế biến về khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thực hành tốt nhất sau thu hoạch.

Naqua cho biết họ theo đuổi cách tiếp cận về tính toàn vẹn của sản phẩm, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và tính bền vững. Đạt được chứng nhận ASC thể hiện Naqua đã tuân thủ các hoạt động canh tác tốt nhất, đảm bảo an ninh sinh học theo cách có trách nhiệm với xã hội.

Đạt được chứng nhận ASC đưa Ả Rập Saudi thành một phần trong 15 quốc gia trên thế giới có chứng nhận tôm ASC.

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục