Nghị định 157/2017/NĐ-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc.

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước XK theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AK, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download Nghị định 157/2017/NĐ-CP tại đây

Tin cùng chuyên mục