Nghị định 156/2017/NĐ-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download Nghị định 156/2017/NĐ-CP tại đây

Tin cùng chuyên mục