Các văn bản thực thi của Việt Nam

1. Thông tư 162/2013/TT-BTC về việc ban hành biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại tự do VN-Chile giai đoạn 2014-2016

Thông tư ban hành biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt
- Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

2. Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chile

Thông tư hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chile

Tin cùng chuyên mục