Nghị định 154/2017/NĐ-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022.

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022 (thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất VCFTA).

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VCFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được nhập khẩu từ Chi Lê vào Việt Nam

- Được vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu VC, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download Nghị định 154/2017/NĐ-CP tại đây

Tin cùng chuyên mục