Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản

14/2021/TT-BNNPTNT
01/12/2021
01/06/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 01/12/2021, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký ban hành Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản gồm:

1. Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra. - Ký hiệu: QCVN 02 - 33 -2: 2021/BNNPTNT.

2. Giống cá nước ngọt - Phần 3 – Ký hiệu: QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT.

3. Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng - Ký hiệu: QCVN 02 - 34 - 1: 2021/BNNPTNT.

4. Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm - Ký hiệu: QCVN 02 - 34 - 2: 2021/BNNPTNT.

5. Giống cá mặn, lợ - Ký hiệu: QCVN 02 - 36: 2021/BNNPTNT.

6. Giống động vật thân mềm - Ký hiệu: QCVN 02 - 37: 2021/BNNPTNT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/2022/TT-BNNPTNT 22/11/2022 09/01/2023 Thông tư Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT: quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư
32/2022/TT-BCT 18/11/2022 01/01/2023 Thông tư Thông tư 32/2022/TT-BCT: sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 30/10/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
05/2022/TT-BKHC 01/06/2022 01/06/2022 Thông tư Thông tư 05/2022/TT-BKHCN: hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 11/09/2022 Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
31/2022/TT-BTC 08/06/2022 01/12/2022 Thông tư Thông tư 31/2022/TT-BTC: ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu