Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản

5665/TCHQ-GSQL
01/12/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 01/12/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 5665/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện thủ tục XNK đối với hàng hoá là thuỷ sản cần chú ý một số nội dung sau:

1. Đối với thuỷ sản NK:

- Thực hiện nghiêm mục 1 của Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

- Các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục I Công ước CITES NK vì mục đích thương mại phải đảm bảo đáp ứng quy định của Công ước CITES và phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị 29/CT-TTg.

- Các loài thuỷ sản không thuộc Danh mục loài Thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định 26/2019/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản phải có Giấy phép của Bộ NN&PTNT theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Thuỷ sản. Trường hợp thuỷ sản NK là động vật hoang dã thì thực hiện theo yêu cầu của Chỉ thị 29/CT-TTg.

2. Đối với thuỷ sản XK:

- Các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục Công ước CITES xuất khẩu vì mục đích thương mại phải có giấy phép CITES theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CPNghị định số 84/2021/NĐ-CP.

- Kiểm soát chặt chẽ các loài thuỷ sản thuộc Danh mục loài thuỷ sản cấm XK, Danh mục loài được phép XK có điều kiện..

3. Kiểm dịch động vật thuỷ sản và kiểm tra ATTP

- Việc kiểm dịch đối với thuỷ sản và sản phẩm động vậy thuỷ sản được thực hiện theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

- Việc kiểm tra ATTP đối với thuỷ sản dùng làm thực phẩm thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

4. Kiểm tra chặt chẽ đối với các trường hợp XK, NK các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục của Công ước CITES.