Công văn 7129/TCHQ-GSQL: tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu có hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ, quốc gia

7129/TCHQ-GSQL
15/11/2019
Tổng cục Hải quan
Ngày 15/11/2019, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính ban hành công văn 7129/TCHQ-GSQL về việc tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu có hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ, quốc gia.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa phải đặc biệt lưu ý tới các vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử; trường hợp có thông tin hoặc qua kiểm tra hồ sơ hải quan nghi ngờ lô hàng nhập khẩu có sử dụng hình ảnh hoặc gắn tem nhẵn có nội dung liên quan thì chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa. Khi kiểm tra, nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu có nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lạnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan, niêm phong hải quan, lập biên bản chứng nhận và báo cáo TCHQ để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.