Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế

1873/TCT-TTKT
01/06/2022
Tổng cục Thuế
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.

Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu Cơ quan Thuế các cấp:

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, đơn cử như triển khai, phổ biến, tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá và trao đổi kinh nghiệm về các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn: Phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn không hợp pháp.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá phân loại các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn thông qua các dấu hiệu nghi vấn.

Một số dấu hiệu, hành vi vi phạm tại Phụ lục Công văn 1873/TCT-TTKT ngày 01/6/2022 như:

+ Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ;

+ Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp;

+ Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày);

+ Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động;

+ Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp;…