Công văn số 3515/TCT-CS: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm

3515/TCT-CS
08/08/2016
Tổng cục Thuế
Ngày 8/8/2016, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 3515/TCT-CS: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm.

 Theo đó, Tổng Cục thuế nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ NN&PTNT, Hiệp hội VASEP và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp DN, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm, nghêu thịt thành phẩm nêu trên cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.