SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4554/TCT-CS 03/11/2015 Công văn Công văn số 4554/TCT-CS: Giới thiệu nội dung mới Thông số152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên
4005/TCT-CS 29/09/2015 Công văn Công văn 4005/TCT-CS: Về chính sách thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động
3945/TCT-CS 24/09/2015 Công văn Công văn số 3945/TCT-CS: Chính sách thuế
1403/QĐ-TCT 28/07/2015 28/07/2015 Quyết định Quyết định 1403/-TCT: Ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn
1404/QĐ-TCT 28/07/2015 28/07/2015 Quyết định Quyết định 1404/-TCT: Quy trình thanh tra thuế
1043/TCT-TNCN 26/03/2015 Công văn Công văn 1043/TCT-TNCN: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014
222/TCT-CS 20/01/2015 Công văn Công văn số 222/TCT-CS: Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
4716/TCT-CS 24/10/2014 Công văn Công văn số 4716/TCT-CS: Giới thiệu nội dung mới của Thông số 151/2014/TT-BTC
4579/TCT-CS 17/10/2014 Công văn Công văn số 4579/TCT-CS: Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu
4499/TCT-CS 15/10/2014 Công văn Công văn số 4499/TCT-CS năm 2014: Về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm cua đồng xay nhuyễn, ướp muối
4587/TCT-CS 17/10/2014 Công văn Công văn số 4587/TCT-CS: Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
4462/TCT-QLN 13/10/2014 28/10/2014 Công văn Công văn số 4462/TCT-QLN: Giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế
4280/TCT-CS 02/10/2014 Công văn Công văn 4280/TCT-CS: Giới thiệu các nội dung mới của Thông 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu
3819/TCT-CS 06/09/2014 Công văn Công văn số 3819/TCT-CS: Chính sách thuế TNDN
3771/TCT-CS 05/09/2014 Công văn Công văn số 3771/TCT-CS: Chính sách thuế
3834/TCT-CS 06/09/2014 Công văn Công văn số 3834/TCT-CS: Chính sách thuế TNDN
3846/TCT-CS 08/09/2014 Công văn Công văn số 3846/TCT-CS: Chính sách thuế nhà thầu.
1829/TCT-CS 20/05/2014 Công văn Công văn số 1829/TCT-CS: về chính sách thuế
1429/TCT-CS 26/04/2014 Công văn Công văn số 1429: Giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường
642/TCT-KK 28/02/2012 Công văn Công văn số 642/TCT-KK: Hạch toán hoàn trả thuế GTGT nộp thừa