Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV

180/QDNNVV-NVCV
27/09/2022
Các cơ quan khác
Ngày 27/9/2022, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có công văn 180/QDNNVV-NVCV về việc thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Quỹ Phát triển DNNVV.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Thông tin liên hệ Quỹ Phát triển DNNVV:

Địa chỉ: P301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q.Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số hotline: 0867970880.

Email: smedf@mpi.gov.vn. Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn