Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

9540/UBND-XD2
30/12/2021
Các cơ quan khác
Ngày 30/12/2021, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn 9540/UBND-XD2 về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, các nhà vườn, các hợp tác xã, các DN sản xuất, XK, kinh doanh dịch vụ vận tải, các hiệp hội… tạm thời dừng đưa hàng hoá ra cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh để xuất sang Trung Quốc thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2022. Đồng thời có kế hoạch, phương án lựa chọn các phương thức xuất hàng khác như đường biển nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; đồng thời có giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nội địa đối với hàng không XK được sang Trung Quốc, phải lưu kho bãi và quay đầu về các địa phương tại Việt Nam…

2. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ công tác khử trùng, khử khuẩn đối với hàng hoá XNK nhằm hạn chế nguy cơ virus SARS-CoV-2 còn tồn tại bên ngoài bao bi các sản phẩm lạnh.

3. Đối với hoạt động xuất nhập cảnh: Hỗ trợ thông tin đến các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xuất cảnh,  nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái – Đông Hưng về cơ chế “nhập cảnh hẹn trước” của chính quyền thành phố Đông Hưng đẻ chủ động thực hiện đảm bảo quy định và yêu cầu của cơ quan chứa năng phía bạn. Trong thời gian từ nay đến sau Tết Nguyên Đán 2022, khuyến cáo các cá nhân trên địa bàn có nhu cầu tạm thời không nên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249