SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4359/TLĐ-QHLĐ 16/06/2022 Công văn Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ: hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Công văn Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN: chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/-CP về lương tối thiểu
3992/TLĐ-QHLĐ 21/04/2022 Công văn Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ: hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19
4290/QĐ-TLĐ 01/03/2022 01/03/2022 Quyết định Quyết định 4290/-TLĐ: ban hành quy định thu, chi, quản tài chính, tài sản tại công đoàn sở
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 15/12/2021 Quyết định Quyết định 3749/-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2946/TLĐ-TC 26/10/2021 Công văn Công văn 2946/TLĐ-TC: Sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn
2775/TLĐ-QHLĐ 05/10/2021 Công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
3089/QĐ-TLĐ 24/08/2021 24/08/2021 Quyết định Quyết định 3089/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở tại nơi làm việc
1699/QĐ-TLĐ 18/10/2016 01/01/2017 Quyết định Quyết định 1699/-TLĐ: Nguyên tắc xây dựng giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017