Thông báo 352/TB-VPCP: kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021

352/TB-VPCP
30/12/2021
Chính phủ
Ngày 28/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 352/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm ; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Theo đó, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan tại điểm 2 trên (báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong ngày 28 tháng 12 năm 2021), chủ động trao đổi thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan đế hoàn thiện các báo cáo, các dự thảo Nghị quyết phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 05 tháng 01 năm 2022, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021:

- Bảo đảm kế thừa và bám sát kết cấu, nội dung các Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội đã trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

- Bổ sung các số liệu so sánh với kết quả của năm 2020 để làm sâu sắc hơn các đánh giá, nhận định về kết quả đạt được trong năm 2021, có tính đến các đặc thù của năm 2021 như tác động nặng nề, khó lường của dịch bệnh; việc tập trung triển khai, góp phần tổ chức thành công các sự kiện lớn của đất nước, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới...

b) Về dự thảo Nghị quyết 01:

- Nghiên cứu chủ đề của năm 2022 theo hướng “ổn định, kỷ cương, an toàn, linh hoạt, hiệu quả” để phản ánh sát hơn các yêu cầu của năm 2022.

- Bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 các nội dung như việc khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thúc đẩy triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy tăng trưởng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xã hội (y tế, văn hóa, giáo dục); thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh; cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục khắc phục các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, dự án chậm tiến độ...

c) Về dự thảo Nghị quyết 02, cần bám sát chủ đề để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2022, bảo đảm tránh trùng lặp các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại các Nghị quyết khác của Chính phủ, nhất là tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân..., đặc biệt là các giải pháp khắc phục yếu kém về môi trường kinh doanh.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
6552/TB-BNN-VP 11/10/2021 Thông báo Thông báo 6552/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyến “Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội”
3330/TB-CHHVN 16/08/2021 Thông báo Thông báo 3330/TB-CHHVN: kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
0208/TB-TCTT 02/08/2021 Thông báo Thông báo 0208/TB-TCTT: chính sách vận chuyển container hàng nhập từ Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) về khu vực Hồ Chí Minh
198/TB-VPCP 21/07/2021 Thông báo Thông báo 198/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
3878/TB-BNN-VP 23/07/2021 Thông báo Thông báo 3878/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021
872/TB-CVĐTNĐ 29/06/2021 Thông báo Thông báo 872/TB-CVĐTNĐ: thay đổi thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
2908/TB-BNN-VP 19/05/2021 Thông báo Thông báo 2908/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản trong tình hình mới”
2772/TB-BNN-VP 14/05/2021 Thông báo Thông báo 2772/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 và triển khai KH quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 "