SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 15/12/2021 Thông tư Thông 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 06/11/2021 Thông tư Thông 11/2021/TT-BNNPTNT: ban hành Bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
74/2021/TT-BTC 27/08/2021 12/10/2021 Thông tư Thông 74/2021/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 19/09/2021 Thông tư Thông 67/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 06/08/2021 Thông tư Thông 68/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 47/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
28/2021/TT-BTC 27/04/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 28/2021/TT-BTC: Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 15/03/2021 Thông tư Thông 09/2020/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
11/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 01/03/2021 Thông tư Thông 11/2020/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 11/03/2021 Thông tư Thông 07/2021/TT-BTC: quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh Châu Âu
10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Thông tư Thông 10/2020/TT-BKHCN: quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/-CP Nghị định số 74/2018/-CP về sử dụng số, vạch
13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 25/12/2020 Thông tư Thông 13/2020/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
08/2020/TT-BNNPTNT 30/07/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 08/2020/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông số 04/2020/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản