SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
39/VASEP-VPĐD 21/10/2022 Công văn Công văn 39/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý về chế hồ khai thác thủy sản của Nhật Bản (JCDS)
93/CV-VASEP 16/11/2022 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về việc bãi bỏ Thông số 28/2019/TT-BNNPTNT
91/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 91/CV-VASEP: soát đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
90/CV-VASEP 04/11/2022 Công văn Công văn 90/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông thay thế Thông 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT
92/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số Thông quy định thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
Văn bản của 12 Hiệp hội ngành hàng 11/10/2022 Công văn VB của 12 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ TN&MT góp ý xây dựngDự thảo Thông ban hành quy chế quản , sử dụng đóng góp tài chính của nhà SX, NK vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử chất thải
Văn bản của 08 Hiệp hội ngành hàng gửi Quốc hội 10/10/2022 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Quốc hội v.v đóng góp ý kiến Dự thảo Luật thực hiện dân chủ sở
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
47/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
46/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được hiệu phân loại TT-R
41/CV-VASEP 24/06/2022 Công văn Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
24/CV-VASEP 29/04/2022 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
CHH/14042022 14/04/2022 Công văn Công văn CHH/14042022: kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2023
15/CV-VASEP 28/03/2022 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao