SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
100/CV-VASEP 26/12/2022 Công văn Công văn 100/CV-VASEP: báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP
99/CV-VASEP 23/12/2022 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2022 & Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐTV
97/CV-VASEP 06/12/2022 Công văn Công văn 97/CV-VASEP: tháo gỡ khó khăn bất cập cho doanh nghiệp trong việc EU yêu cầu cấp 2 H/C cho hàng XK đi EU
57/VASEP-VPĐD 23/12/2022 Công văn Công văn 57/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU
83/CV-VASEP 01/11/2022 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Báo cáo các khó khăn, vướng mắc tác động tới năng lực SX XK & sức cạnh tranh của DN thủy sản cuối năm 2022 & 2023
56/VASEP-VPĐD 02/12/2022 Công văn Công văn 56/VASEP-VPĐD: báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp thủy sản
39/VASEP-VPĐD 21/10/2022 Công văn Công văn 39/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý về chế hồ khai thác thủy sản của Nhật Bản (JCDS)
93/CV-VASEP 16/11/2022 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về việc bãi bỏ Thông số 28/2019/TT-BNNPTNT
91/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 91/CV-VASEP: soát đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
90/CV-VASEP 04/11/2022 Công văn Công văn 90/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông thay thế Thông 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT
92/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số Thông quy định thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
Văn bản của 12 Hiệp hội ngành hàng 11/10/2022 Công văn VB của 12 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ TN&MT góp ý xây dựngDự thảo Thông ban hành quy chế quản , sử dụng đóng góp tài chính của nhà SX, NK vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử chất thải
Văn bản của 08 Hiệp hội ngành hàng gửi Quốc hội 10/10/2022 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Quốc hội v.v đóng góp ý kiến Dự thảo Luật thực hiện dân chủ sở
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
47/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
46/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được hiệu phân loại TT-R
41/CV-VASEP 24/06/2022 Công văn Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK