Công văn 08/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng Tư vấn

08/CV-VASEP
17/02/2022
VASEP
Ngày 17/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 08/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng Tư vấn

Phúc công văn số 20/HĐTV ngày 14/2/2022 của Quý Hội đồng về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng TVCCTTHC, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến:

1. Nhận xét chung: 

Hiệp hội đánh giá cao nội dung văn bản Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quý Hội đồng.

- Về Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2021, phương nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Dự thảo đã thống kê đầy đủ các hoạt động và kết quả thực hiện mà Hội đồng và các thành viên cua Hội đồng đã triển khai trong năm 2021.

- Về Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC năm 2022: Dự thảo đã nêu tương đối đầy đủ các hoạt động cần triển khai trong năm 2022 cũng như cơ quan chủ trì/phối hợp trong từng hoạt động và các sản phẩm dự kiến cần có.

2. Góp ý bổ sung:

Năm 2022, dự kiến tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây tác động không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống, xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong dự thảo Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng chưa đề cập nhiều đến các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục và vượt qua các khó khăn của dịch bệnh Covid-19, chỉ mới có hai hoạt động trong phạm vi hẹp:

- Nghiên cứu “Mở rộng áp dụng chỉ số đánh giá năng lực điểm đến du lịch trên quy mô 25-30 điểm đến trên toàn quốc” để thúc đẩy ngành du lịch hậu Covid-19 (Hoạt động 3 phần II).

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình, các gói hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2022 (Hoạt động 2 Phần III). 

Trân trọng đề nghị Ban thư ký soạn thảo xem xét bổ sung thêm vào Phần II các hoạt động nghiên cứu, đề xuất, sáng kiến các chính sách, chương trình hỗ trợ từ Chính phủ và các địa phương để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trong nhiều lĩnh vực hơn, trong đó có thuỷ sản, nông nghiệp.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản