Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

15/CV-VASEP
28/03/2022
VASEP
Ngày 28/03/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 15/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng v.v phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

Ngày 28/2/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn số 11/CV-VASEP gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo một điểm bất cập-phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được ban hành và đề nghị Bộ KHCN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hoá đối với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì.

Việc hướng dẫn, thống nhất thực hiện là rất quan trọng đối với sản xuất-kinh doanh của nhiều hội viên VASEP. Tuy nhiên đến nay, Bộ KHCN chưa có văn bản phản hồi-hướng dẫn để giải quyết-thống nhất. Vì vậy, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thuỷ sản kính đề nghị Bộ KHCN ưu tiên xem xét, xử lý có văn bản phản hồi, hướng dẫn về ghi nhãn đối với hàng thủy sản NK dạng rời, block trần không có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định 111/2021 có hiệu lực nhằm giúp tháo gỡ vướng mắc cho DN thủy sản và thống nhất cách hiểu, cách thực thi đối với cả DN cùng các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ Ngành khác nhau.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản