Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

15/CV-VASEP
28/03/2022
VASEP
Ngày 28/03/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 15/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng v.v phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

Ngày 28/2/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn số 11/CV-VASEP gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo một điểm bất cập-phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được ban hành và đề nghị Bộ KHCN có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hoá đối với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì.

Việc hướng dẫn, thống nhất thực hiện là rất quan trọng đối với sản xuất-kinh doanh của nhiều hội viên VASEP. Tuy nhiên đến nay, Bộ KHCN chưa có văn bản phản hồi-hướng dẫn để giải quyết-thống nhất. Vì vậy, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thuỷ sản kính đề nghị Bộ KHCN ưu tiên xem xét, xử lý có văn bản phản hồi, hướng dẫn về ghi nhãn đối với hàng thủy sản NK dạng rời, block trần không có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định 111/2021 có hiệu lực nhằm giúp tháo gỡ vướng mắc cho DN thủy sản và thống nhất cách hiểu, cách thực thi đối với cả DN cùng các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ Ngành khác nhau.

Đỗ Hương


Văn bản khác