Công văn 24/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản

24/CV-VASEP
29/04/2022
VASEP
Ngày 24/04/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 24/CV-VASEP tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã nhận được công văn số 2177/BNN-TY ngày 12/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên đánh giá cao nội dung của Dự thảo đã xem xét các ý kiến góp ý của Hiệp hội tại văn bản số 127/CV-VASEP ngày 29/11/2021 về việc bãi bỏ quy định thực hiện kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu về để sản xuất xuất khẩu (SXXK), gia công xuất khẩu (GCXK), không tiêu thụ trong nước. 

Sau khi tổng hợp các góp ý từ các Doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội xin có các ý kiến ban đầu góp ý cho Dự thảo:

1. Xin kiến nghị Bộ NN&PTNT ban hành một Thông tư mới thay thế cho Thông Tư 26/2016 cùng với các Thông Tư sửa đổi bổ sung liên quan thay vì ban hành Thông tư sửa đổi.

2. Kiến nghị không bãi bỏ Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT  như  nội dung Điều 2 trong dự thảo.

3. Kiến nghị bổ sung quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK.

4. Kiến nghị bổ sung Danh mục các hồ sơ cần thiết đối với nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu theo các quy định về IUU.

5. Kiến nghị giữ nguyên quy định đối tượng Sản phẩm động vật thủy sản đã chế biến chín được miễn kiểm dịch.

6. Kiến nghị không áp dụng kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm thủy sản ở dạng đông lạnh dùng làm thực phẩm và dầu cá.

7. Kiến nghị sửa đổi quy định về phương thức nộp hồ sơ kiểm dịch, cho phép Doanh Nghiệp được hoàn tất các thủ tục nộp hồ sơ kiểm dịch hoàn toàn trên các kênh online, không phải nộp hồ sơ giấy để tiết giảm thời gian, chi phí thực hiện cho DN.

8. Kiến nghị Bộ NN & PTNT có ý kiến với Bộ Y tế để có văn bản hướng dẫn Nghị định 15/2018/NĐ-CP về việc Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu phục vụ tiêu thụ nội địa.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản