Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

32/CV-VASEP
27/05/2022
VASEP
Ngày 27/5/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 32/CV-VASEP tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v.v góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Phúc đáp công văn số 130/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 20/5/2022 và công văn số 1666/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 24/5/2022 của Quý Bộ về góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tập hợp ý kiến từ các DN thành viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số ý kiến góp ý về:

1. Về dự thảo mức lương tối thiểu theo giờ.

2. Về ngưỡng quy định của lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ

3. Về thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định

Đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản